Oświadczenia do projektu

Poniżej znajdują się linki do dwóch bardzo ważnych oświadczeń:
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w projekcie,
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku niepełnoletniego.

Rodzice lub opiekunowie prawni osób niepełnoletnich muszą przeczytać, zaakceptować i podpisać te oświadczenia przed przystąpieniem do projektu.
Osoby pełnoletnie podpiszą oświadczenie tylko na lot po szkoleniu teoretycznym.